Hoeveel lenen?

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel je kan lenen, hangt af van waarvoor je wil lenen. 

Het wordt bepaald door de geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor je wil lenen, eventueel na uitvoering van verbouwingswerken.  

Zelf berekenen

Je kan je rentevoet en terugbetaling zelf al berekenen met de Wooncalculator van de VMSW (https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Lenen-bij-VMSW/Wooncalculator)

Hiervoor heb je je jouw recentste aanslagbiljet van de belastingen nodig en moet je weten waar de woning ligt waarvoor je wil lenen.

De Wooncalculator geeft je een eerste idee: het is geen grondige berekening en geen definitief voorstel. Voor een precieze berekening, contacteer je ons kantoor.

 

Verschillende mogelijkheden

 

  • Voor een sociale koopwoning

Voor een sociale koopwoning geldt de maximale verkoopwaarde van de woning niet. 

Het maximale leningsbedrag is gelijk aan de verkoopprijs van de woning en de grond (inclusief btw) en de eventuele kostprijs van de afwerking ervan. Met afwerking bedoelen we de vloeren in leefruimten, tegels in badkamer en de keukenuitrusting.

In de tabel lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. 

  Vlaamse gewest In kernstad of in de Vlaamse Rand
Max waarde van de woning 222.000,00 euro 244.200,00 euro
vanaf 1e persoon ten laste + 11.100,00 euro + 12.300,00 euro
1malig als er bij aanvraag een kind jonger is dan 6 jaar + 11.100,00 euro + 12.300,00 euro

De afwerking

Je kan maximaal 12.500 euro (inclusief btw) bijlenen om keuken, vloeren en badkamer te installeren. Deze afwerking schat de VMSW via haar modelbestek. 

De kostprijs van deze afwerking komt bij de aankoopprijs van de woning, om te bepalen of de woning voldoet aan de maximale verkoopprijs.

  • Aankoop op de privé-markt - verbouwen woning

Je kan alleen lenen als de geschatte verkoopwaarde van de woning niet te hoog is, nadat je eventuele renovatiewerken uitvoerde. Een schatter van de VMSW bepaalt deze verkoopwaarde.

In de tabel lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning

  Vlaams gewest In kernstad of in de Vlaamse Rand
Max. waarde van de woning 222.000,00 euro 223.900,00 euro
Vanaf de 3e persoon ten laste + 11.100,00 euro + 12.300,00 euro
1malig als er bij de aanvraag een kind jonger is dan 6 jaar + 11.100,00 euro + 12.300,00 euro

Bijvoorbeeld: je wil een woning aankopen in één van de Vlaamse kernsteden en je hebt een kind jonger dan 6 jaar op het moment van je aanvraag? Dan mag de maximale verkoopwaarde van de woning 248.500 euro (223.900 euro + 12.300 euro + 12.300 euro) zijn.

Lenen voor werken

Je kan lenen om werken in de aan te kopen woning uit te voeren. 
De schatter van de VMSW bepaalt via een checklist of de werken noodzakelijk zijn.

Als de werken noodzakelijk zijn om jouw woning aan te passen aan de veiligheids-, gezondsheids- en woonkwaliteitsnormen, dan moet je ze verplicht bijlenen bij de VMSW.
Maar je kan ook bijlenen voor werken die niet noodzakelijk zijn.

De werken die je uitvoert moeten binnen de twee jaar na het tekenen van de akte uitgevoerd zijn. Een afwijking kan, maar moet je met de schatter van de VMSW bespreken.

Energielening

Zijn de werken die je wil uitvoeren om energie te besparen? Denk maar aan isolatie plaatsen, dubbel glas plaatsen of een stookketel vervangen? Dan kan je die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

  • om een woning te behouden na een relatiebreuk

Je kan, na een relatiebreuk, lenen om jouw ex-partner uit te kopen.

Hiervoor moet je een getekende overeenkomst voorleggen, waarin duidelijk vermeld staat welke opleg je aan jouw ex-partner moet betalen. Ten laatste bij het tekenen van de leningsakte moet de echtscheiding of de stopzetting van de samenwoonst zijn overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Je kan maximaal het bedrag van de opleg lenen. Je woning moet voldoen aan de maximale verkoopwaarde, tenzij je voor deze woning al een lening hebt bij het Vlaams Woningfonds of bij de VMSW.

In de tabel lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning

  Vlaams Gewest In Kernstad of in de Vlaamse Rand
Max. waarde van de woning 222.000,00 euro 244.200,00 euro
Vanaf de 3e persoon ten laste + 11.100,00 euro + 12.300,00 euro
1malig als er bij de aanvraag een kind jonger is dan 6 jaar + 11.100,00 euro + 12.300,00 euro
  • Aankoop woning onder het BTW-stelsel (nieuwe woning)

Je kan alleen lenen als de geschatte verkoopwaarde van de woning niet te hoog is. Een schatter van de VMSW bepaalt deze verkoopwaarde.

Je kan de btw bijlenen voor zover het totale leenbedrag niet boven de geschatte vrije marktwaarde uitkomt.

In de tabel lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning.

  Vlaams Gewest   In kernstad of in de Vlaamse Rand
Max. waarde van de woning 222.000,00 euro 244.200,00 euro
Vanaf de 1e persoon ten laste + 11.100,00 euro + 12.300,00 euro
1malig als er bij de aanvraag een kind jonger is dan 6 jaar + 11.100,00 euro + 12.300,00 euro

 

*persoon ten laste is: 

een kind dat op jouw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald. 
jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald. 
iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

**De kernsteden zijn Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

***De Vlaamse Rand rond Brussel bestaat uit de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.