Veelgestelde vragen

Ik weet niet zeker of ik in aanmerking kom. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Kijk op www.vlaamsewoonlening.be, neem contact op met de sociale huisvestigingsmaatschappij of bel naar 1700.

Is de VMSW een bank?

Neen, De VMSW is geen bank, maar een Vlaams Overheidsagentschap.
Naast het verlenen van betaalbare woonleningen, stimuleren, begeleiden en financieren wij ook lokale sociale woonprojecten.

Kan ik bij mijn bank bijlenen als ik niet toekom met de sociale lening?

Je mag een aanvullende lening aangaan bij de bank als dat nodig is.
Hou wel rekening met hogere rentevoeten.
Informeer je ook bij de provincie voor een goedkoop aanvullend krediet.

Kan ik ook lenen om de notariskosten te bekostigen?

Neen, de notariskosten kunnen NIET beleend worden.

Wat is de duur van de sociale lening?

De duur is standaard vastgesteld op 20 jaar.
In sommige gevallen kunnen we dat verlengen tot 30 jaar.
Let wel, het krediet moet terugbetaald zijn voor de oudste ontlener 70 jaar wordt.