Voorwaarden

Indien u een sociale lening wenst te bekomen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden.

Leeftijd

De aanvragen dient meerderjarig te zijn en in staat om zich contractueel te verbinden.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 wordt met betrekking tot de ‘aanvrager’ en het ‘inkomen’ niet alleen verwezen naar de persoon die de lening aanvraagt en ondertekent, maar ook naar de gezinsleden die eveneens het beleende goed betrekken.

Eigendom

De ontlener mag uiterlijk bij het ondertekenen van de leningsakte geen andere bouwgrond of woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben dan het goed waarvoor de lening is aangevraagd.

Voorwaarden verbonden aan de woning

De lening kan maar worden toegestaan als de maximale verkoopwaarde van het te belenen goed niet hoger is dan onderstaande bedragen (in euro, geldig in 2014):

    vanaf 3e persoon ten laste éénmalig als er een kind <6j is

Aankoop, renovatie, verbetering of aankoop met verbetering van een woning of appartement

206.900,00 + 10.400,00 + 10.400,00
Idem bovenstaande in kernstad of Vlaamse Rand 227.600,00 + 11.400,00 + 11.400,00

TOELICHTING BIJ DE MAXIMALE VERKOOPWAARDEN

De lening kan maar worden toegekend als de door de VMSW geschatte verkoopwaarde niet hoger is dan de bedragen in de tabel. Vanaf de derde persoon ten laste wordt er per persoon ten laste een verhoging toegepast. Dezelfde verhoging wordt eenmalig toegepast indien er bij de aanvraag een persoon ten laste is van minder dan zes jaar oud. Voor een kernstad en de Vlaamse Rand gelden hogere bedragen.

Een kernstad is een van volgende steden: Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

Voor een sociale koopwoning en een sociale kavel gelden de maximale verkoopwaarden niet. Deze kunnen dus altijd worden beleend.

Financiele voorwaarden

Inkomensvoorwaarden

De ontlener moet op de referentiedatum, vertrekkende van het laatst gekend aanslagbiljet voor de personenbelasting, een inkomen hebben genoten van minimum 10.367,00 euro.

Het mag niet meer bedragen dan:

Persoonlijke situatie

euro

(Vlaams Gewest)   

euro

(Kernstad)       

Alleenstaande zonder persoon ten laste

36.980,00

38.740,00

Alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste

40.672,00

42.609,00

Alle andere gevallen

55.464,00

58.105,00

Verhoging per persoon ten laste bij "alle andere gevallen"

3.693,00

3.869,00

Maandelijks netto-inkomen

Solvabiliteit

Er mag geen wanverhouding ontstaan tussen het maandelijkse netto-inkomen en het maandelijks af te lossen bedrag. De ontlener moet solvabel zijn, wat wil zeggen dat op basis van het solvabiliteitsonderzoek blijkt dat de inkomsten hoog genoeg zijn om na het betalen van de financiële lasten te voldoen aan de normale gezinsbehoeften. De solvabiliteit van de aanvrager wordt, indien nodig, door het risicocomité van de VMSW beoordeeld.

De lening dient terugbetaald te zijn alvorens de oudste ontlener de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.