Privacydisclaimer

Via Vooruitzien kunt u een sociale woning of kavel kopen. Wij houden daarom in lijsten en dossiers gegevens over u bij. We gebruiken deze gegevens om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen. 

Het is niet de bedoeling dat organisaties gegevens over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw gegevens te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Welke gegevens gebruikt Vooruitzien van u?

Wij kijken na of u een sociale woning of kavel mag kopen. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning of kavel kunt kopen.

Deze gegevens zijn:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer
 • adres- en contactgegevens
 • gezinssamenstelling
 • eigendomsgegevens
 • financiële gegevens

Hoe lang bewaart Vooruitzien uw gegevens?

Als uw kandidatuur stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

Waar vraagt Vooruitzien gegevens op?

U geeft ons heel wat gegevens als u zich inschrijft voor een koopwoning. U bent altijd verplicht correcte gegevens te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer kopen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Het overdrachtenbesluit vraagt ons om uw gegevens zoveel mogelijk elektronisch te verzamelen.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

 

Aan wie geeft Vooruitzien uw gegevens door?

Wij bezorgen gegevens aan:

 • Wonen Vlaanderen, RWO Inspectie
 • Notaris

Kunt u uw gegevens controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw gegevens altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar info@vooruitzien.be of een brief naar Vooruitzien, Burgemeester Geyskensstraat 1, 3580 Beringen. Wij bezorgen u dan deze gegevens.

Is iets niet correct? Dan kan u dit laten aanpassen. De foutieve gegevens gebruiken wij niet meer.

Bent u niet akkoor met hoe wij gegevens verwerken?

Vindt u dat Vooruitzien onterechte gegevens heeft? Dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.

Hebt u vragen over uw gegevens en uw privacy?

Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke. Contacteer ons via Caers Kevin: dpo.shm-svk@infosentry.be .

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van het Vlaams Woningfonds, ons ondersteunend agentschap, via privacy@vlaamswoningfonds.be

Heeft u algemene vragen over privacy?

Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

Embedded cookies:

Hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube, Vimeo,  Mailchimp of Google Maps.  Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

Google Analytics

Google Analystics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven aan de beheerder van de website.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van Vooruitzien. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)ontleners mogelijk te maken, om de concrete voorwaarden voor een sociale lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

U kunt uw informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar Caers Kevin: dpo.shm-svk@infosentry.be

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.